Dagsarkiv: 3. januar 2019


Tab af erhvervsevne
Hvorfor er der så mange, der har en arbejdsmarkedspension? I 1987 begyndte trepartsforhandlingerne mellem arbejdsgivere, regeringen og en række faglige organisationer. Målet var at lønmodtagere skulle spare op til pensionen og være dækket i tilfælde af død eller invaliditet. I 1991 blev det endeligt besluttet, at arbejdsmarkedspensionerne skulle indføres. Der […]

Arbejdsmarkedspension – godt eller skidt