Årsopgørelse 2019 – hvad skal lige man skal se efter?


Midt i marts kommer de flestes årsopgørelse for 2019, og du har faktisk pligt til at kontrollere dine tal. Læs med her og få et par gode råd til, hvad du skal være opmærksom på.

Årsopgørelse

Indberetningerne fra arbejdsgiveren og eventuelle offentlige udbetalinger bør som udgangspunkt stemme. Det er dog før set, at arbejdsgiveren laver en forkert lønudbetaling Så er det lønsedlen, man skal kontrollere. Der hvor man på sin årsopgørelse skal være særlig opmærksom er på de forskellige fradrag, det er muligt at få. Jeg kommer her med nogle af de hyppigste.

 • Befordringsfradrag
  Der er rigtig mange danskere, der får befordringsfradrag. Det har man mulighed for at få, hvis man kører i bil, tog eller på cykel til arbejde, og der er mere end 12 kilometer. Ruten behøver ikke være den korteste, men kan være enten den hurtigste eller den mest trafiksikre. Fradraget er på 1,94 kr. pr. kilometer over 24 km i alt pr. dag. Har man særligt langt eller bor i en såkaldt “yderkommune”, så er der flere satser. Kører man over Storebælt eller Øresund, er der også ekstra fradrag.
  Det heldige er at Skat hjælper med indtastningen. Der er en lille lommeregner, man klikker på. I næste billede har Skat registreret din bopæl i løbet af 2018, og som udgangspunkt er arbejdspladsen også registreret. De har skrevet et antal kilometer, som de mener, der er. Den kan du rette, hvis du kører en kortere eller længere vej.
  Skat skriver også hvor mange dage, du har arbejdet på din arbejdsplads – men det er deres gæt. Her skal du selv ind og tælle.
  Efter indtastningerne laver Skat beregningen, og beder dig overføre beløbet til årsopgørelsen – dermed er du sikker på at få de rigtige tal ind.

 • Håndværkerfradrag
  BoligJobordningen, som det reelt hedder, giver et fradrag på op til 18.000 kr. pr. voksen i husstanden. 6.000 kr. for serviceydelser i hjemmet og 12.000 kr. for håndværksydelser med et grønt sigte. Man kan få fradrag for arbejdsløn inklusive moms. Fradragsværdien er ca. 26%, så hvis man får lavet for 10.000 kr. så sparer man altså 2.600 kr. i skat.
  Læs mere i Skatteministeriets aftalegrundlag, hvor de fradragsberettigede ydelser også fremgår udspecificeret.
  Fradraget skal man selv indtaste, da håndværkeren ikke gør det, og Skat ved ikke, hvad der er blevet foretaget på dit hus. Det er vigtigt at betalingen for ydelserne sker elektronisk, hvilket vil sige Mobile Pay, kortbetaling, indbetalingskort eller bankoverførsel. Derudover skal man indberette virksomhedens cvr-nr. Betalingen for udført arbejde i 2018, skal være sket senest 28. februar 2019 for at give fradrag i 2018.


 • Donationer
  Hvis man foretager donationer til velgørende formål, så kan beløbet være fradragsberettiget. For at få fradraget, så skal man indberette det.
  Har man indtastet cpr.nr. i forbindelse med en donation på en hjemmeside, så vil det automatisk komme på årsopgørelsen. Har man derimod doneret på anden måde, så skal man selv indberette donationen. Man skal dog være opmærksom på, at man skal kunne dokumentere donationen, og det skal være til et af de godkendte velgørenhedsformål.
  Fradraget kan højst udgøre 16.300 kr., og den skattemæssige værdi er ca. 26%


 • Privat gæld
  Familielån er noget, jeg i hvert fald rådgiver en del om, og som er et område i vækst. Familielån kan laves både med og uden rente. Hvis der aftales en rente, så skal man manuelt indberette den – både ved långiver og låntager – som en renteindtægt/renteudgift. Skat har ikke mulighed for at se, at man har lånt 200.000 kr. af sine forældre – og ej heller hvilken rente, der er aftalt.


 • Rejseudgifter
  Hvis ikke man får dækket rejseudgifterne af arbejdsgiveren – ved f.eks. skattefri kørselsgodtgørelse eller betalt togbillet, så kan man højst sandsynligt få et fradrag for rejseudgifterne.
  Rejsefradraget er også noget Skat ikke kan vide noget om, så også her skal man selv indberette. Rubrikken hedder #53.

 • Børnebidrag
  Betaler man børnebidrag, så kan man få fradrag for størstedelen af det betalte beløb. Fradraget udgør det man betaler minus 156 kr. om måneden. Fradragsværdien er ca. 27% som man så sparer i skat.Rigtig mange danskere går kun ind på Skat.dk for at se, om de får penge tilbage, eller om de skal betale restskat. Flere ved ikke hvad der skal kontrolleres, og hvordan man skal gøre det – og man har en forventning om, at alt bliver indberettet.

Årsopgørelsen skal være korrekt

Der er desværre tilfælde, hvor der selvangives nogle tal, der ikke stemmer overens med virkeligheden. Det kan betyde, at Skat ønsker at se dokumentation for diverse fradrag, der er blevet registreret. Hvis ikke man har dokumentationen eller en virkelig god grund til, hvorfor der er indberettet som der nu en gang er, så kan/vil det betyde sanktioner fra Skats side – højst sandsynligt i form af en bøde af en forholdsvis stor størrelse.

Få nu din årsopgørelse set efter – og lav rettelserne

Selvom man først får lavet rettelserne efter man måske har fået udbetalt en overskydende skat, så kan man stadig indberette ændringer. Men man kan ligeså godt få det gjort nu. Det kan også være, at et minus kan blive ændret til et plus, hvis man f.eks. havde glemt at forskudsregistrere befordringsfradraget – eller hvis man ikke havde indberettet regningen til maleren, der havde malet det udvendige træværk.

Har du brug for hjælp til din årsopgørelse, så kontakt Sandbæk Finanskontaktformularen eller ved at ringe på 2383 2001.