Arveafgift


Arveafgift – skal det afskaffes?

I Sandbæk Finans er vi bestemt imod, at staten skal have arveafgift. Men vi er ikke nødvendigvis fortalere for at arveafgiften skal afskaffes.
Ligesom et privat budget, så skal et offentligt budget hænge sammen. Så alle ændringer der bliver lavet, får en indflydelse et andet sted. Nu skal dette ikke være en politisk diskussion, men i Sandbæk Finans mener vi, at det er nok at betale indkomstskat – man behøver ikke betale en afgift for at dø.

Ikke afskaffe – men tænk smartereArveafgift

Når vi nu ikke absolut mener, man skal afskaffe arveafgiften, men stadig mener, at man ikke skal betale arveafgift, så bliver vi nødt til at uddybe.
Hvis man vil undgå, at der skal betales arveafgift, når formuen skal fordeles til arvinger, så skal man tænke og agere smartere før man dør.
I stedet for at staten får del i arven, så kan man ved at fordele pengene før man dør, sørge for at der kommer flere penge til arvinger. En fordeling kan både være som lån og gaver, men det kommer vi nærmere ind på.

Overordnede regler for arv*

Den simpleste måde at forklare lidt om reglerne omkring arv, er ved at tage udgangspunkt i en familie med et par, der har børn sammen og ikke med andre.
Når den første dør, har den efterlevende mulighed for at sidde i uskiftet bo, hvor formuen ikke bliver ”skiftet” mellem børn og efterlevende ægtefælle.
Når den sidste ægtefælle dør skal arven fordeles til børn. Hele formuen gøres op – bil, hus, kontanter, aktier, obligationer og så videre.
Når formuen er opgjort, så fratrækkes et bundfradrag på 301.900 kr. pr. afdød, hvilket vil sige 603.800 kr. Alt derover skal der betales 15% i arveafgift af.
Hvis man antager, at der har været en formue i form af et gældfrit hus til 2 mio og et indestående på 603.800 kr., så vil der skulle betales 15% af 2 mio = 300.000 kr. til SKAT i afgift.

*meget forsimplet – søg hjælp ved en advokat, hvis du er i tvivl om arveretten

Få overblik over formue, indtægter og udgifter

Gennemsnitsalderen for dem, der opnår at gå på folkepension, er ca. 87 år. Deres børn vil måske være omkring 60 år gamle når forældrene dør.
Hvornår har man mest nytte af en arv? De fleste vil sige, at en arv drager mest nytte i etableringsfasen, hvor man får børn og køber hus. Det vil faktisk sige, at det alt andet lige er børnebørnene, der kan drage mest nytte af en arv, men det er børnene, der arver.
Senest når man kommer i nærheden af pensionsalderen, så bør man få styr på, hvordan økonomien hænger sammen resten af livet.

Hvordan er vores udgifter fremadrettet

 • Bil
 • Hus
 • Rejser

Kan vi leve af indtægterne

 • Hvor længe
 • Falder vores forbrug jo ældre vi bliver
 • Har vi en formue
  • Skal vi bruge den
 • Hvor stor en formue er nødvendig at have i reserve

Hvad er vores formue

 • Aktier og obligationer
 • Kontant
 • Ejendom/-me
 • Andre værdier

Flyt din formue før du dør

Har man en formue, og har man et godt overblik over indtægter og udgifter fremadrettet, så kan man også lave en plan for at flytte formuen til børnene og/eller børnebørnene.

Det er muligt at give skattefrie pengegaver på 67.100 kr. til børn og børnebørn samt 23.500 kr. til svigerbørn. Det gælder pr. person. Det vil sige at Hr. og Fru Jensen med 2 børn, der begge er gift, vil kunne flytte 2 x 67.100 + 23.500 kr. pr. person = 315.400 kr. i alt. Hvis begge deres børn også har 2 børn, så vil der kunne flyttes yderligere 536.800 kr. Man vil i dette tilfælde altså kunne flytte næsten 900.000 kr., hvor SKAT går glip af ca. 127.000 kr. i fremtidig arveafgift.
Det er ikke mange, der hverken kan eller har et ønske om at flytte 900.000 kr. årligt – eller bare én gang. Det er mere for at vise eksemplet.

Det er også muligt at låne penge ud til børnene. Det gøres via et gældsbrev, hvor der angives rente- og afdragsvilkår. Der er rimeligt frie rammer, så det kan både gøres rente- og afdragsfrit, men der er dog nogle formkrav, der skal være opfyldt.
Ulempen ved et lån er, at hvis långiver (forældrene) dør, så forfalder restgælden til fuld indfrielse. Det vil sige at børnene skal betale tilbage til forældrenes bo, hvorefter der afregnes arveafgift inden arven så kommer til udbetaling. Men fordelen er blandt andet, at de vilkår forældrene kan låne ud på, måske er lidt bedre end hvad banken kan tilbyde.
Ulempen kan man arbejde med via et testamente – så der skal lige en advokat med på banen.

Eksempel

En ung familie med 2 mindre børn, der kan spare 1.000 kr. pr. måned, har langt mere brug for de 1.000 kr. pr. måned mens børnene er små end at få 1 million kroner, når børnene er flyttet, og man selv nærmer sig pensionsalderen. Det kunne f.eks. være, at den unge familie fik en gave på 100.000 kr. fra deres forældre. Den unge familie har et boliglån på 300.000 kr. som de betaler 3.200 kr. på om måneden i 10 år. Ved at få 100.000 kr. som de indsætter på boliglånet, så vil ydelsen falde til ca. 2.200 kr. Denne familie vil med 2 måneders besparelse kunne købe 4 sæsonpas til Legoland eller 4 årskort til Tivoli.

Har man mulighed for at flytte formuen, så har det kæmpe indflydelse på både børnenes økonomi og sandsynligvis også på de efterfølgende generationer.

Derudover – er det ikke bedre at give gaver med en varm hånd, hvor man kan se og mærke effekten af gaven og/eller lånet?

Sandbæk Finans – vi kan hjælpe med at flytte formuen

Pengegaver til børn og familielån er ikke brugt så meget som det burde bruges. Det er et svært område for børnene at komme ind på overfor deres forældre. Nogle forældre vil ikke gøre det ”for nemt” for børnene, hvor pengene bare pludseligt kommer fra oven.

I Sandbæk Finans mener vi, at det giver stor mening at flytte formuer. Ikke kun på den korte bane, men på lang sigt vil det have stor betydning. Det skal ikke være sådan, at forældrene der giver gaver/lån skal leve af havregrød eller ”nøjes” som pensionister. Dette henvender sig til dem, der vil have en formue på over 600.000 kr. når de dør næsten ligegyldigt hvor gamle de bliver. Det kunne være hus- og sommerhusejere, men også mange andre.

Vi laver både familiegældsbreve og rådgiver om, hvordan man eventuelt med fordel kan optage lån for at låne videre til børn og/eller børnebørn – eller hvordan gaver også kan indsættes direkte på pensionsordninger, som derved er låst til børnene/børnebørnene går på pension.

Sandbæk Finans kan deltage i et familiemøde, hvor vi fortæller om mulighederne og ulemperne, så alle er klar over, hvad det betyder. Vi står også for at rådgive begge generationer – fortroligt og hver for sig – omkring mulighederne efter gaver/familielån.

Vil du vide mere, så tag fat i os via kontaktformularen

Ovenstående beskrivelse er ikke fyldestgørende, og der bør søges yderligere rådgivning inden man sætter i gang med gaver og familielån.