Dagpenge


Jeg er ikke arbejdsløs, men frygter at blive det

Hvis man kommer på dagpenge på grund af arbejdsløshed, så kan det have store konsekvenser for familiens økonomi.Dagpenge

Her på siden vil vi komme med nogle råd til, hvad man kan gøre før arbejdsløshed og ikke mindst efter man er blevet arbejdsløs.

Lønsikring

Mens man stadig er i arbejde kan man tegne en lønsikring. Reglerne i de forskellige a-kasser/forsikringsselskaber er forskellige, men typisk kan man tegne dækninger der gør, at man bliver dækket op til 80-90% af sin hidtidige bruttoløn.

Hvis man tager udgangspunkt i en lærer med en bruttoløn på 36.000 kr. pr. måned, så har mange lærere deres forsikring i Lærerstandens Brandforsikring (LB). I LB kan man tegne en dækning op til 80% af den tidligere indtægt, og det er så inklusiv dagpenge. Man vil så få 19.083 kr. (2020) i dagpenge og 10.000 kr. fra LB svarende til ca. 80% af den tidligere løn. Af dagpengene og forsikringsudbetalingen skal man ikke betale arbejdsmarkedsbidrag, som man ellers skal, når man arbejder. Derudover er pensionsbidraget heller ikke direkte påtvunget. Nettolønnen burde derfor være ca. det samme som før man blev arbejdsløn.

Lønsikringen i LB gælder så enten i 6 eller 12 måneder efter arbejdsløshed. Prisen i dette eksempel er henholdsvis ca. 162 kr. pr. måned og 260 kr. pr. måned. Præmien kan fratrækkes som ligningsmæssige fradrag svarende til ca. en fjerdedel af beløbet.

Spørgsmålet er som om det kan betale sig at tegne forsikringen. Har man en forholdsvis lav løn – måske mellem 20.000 og 25.000 kr. pr. måned – så vil prisen for forsikringen ofte være for høj i forhold til udbyttet. Men det kommer også an på, om hvordan mulighederne ser ud for at komme i job igen. Da den længste dækning er 12 måneder, så har man ekstra tid til at finde et job før man ryger længere ned i indtægt.

Har man derimod en indtægt højere end 25.000 kr. og har man, som de fleste gør, indrettet familien efter den indtægt, så kan det være katastrofalt at gå ned på en indtægt på 19.083 kr.

Der tegnes flere og flere lønsikringer. Folk ønsker ikke at gå så langt ned i indtægt. Men igen – kan det betale sig at tegne forsikringen? Hvis vi tager lærerens tilfælde igen, så vil den maksimale dækning være 10.000 kr. i 12 måneder før skat. Det svarer til ca. 75.000 kr. efter skat eller 6.300 kr. pr. måned. Hvis man dividerer det op i prisen på 260 kr. pr. måned før fradrag, så vil det give over 30 år, hvor man kan betale for forsikringen – og så går det lige op. Bliver man arbejdsløs i den periode, og får man forsikringen udbetalt i alle 12 måneder, så er det altså en fordel at have forsikringen.

Undersøg mulighederne ved din a-kasse eller forsikringsselskab. Der er forskellige regler i de forskellige selskaber.

Jeg er blevet arbejdsløs, og har ikke nogen forsikring

Når først man er blevet arbejdsløs eller nåede karensperioden for lønsikringen ikke at udløbe, så skal man med det samme man bliver arbejdsløs se på sine udgifter. Der er ingen der ved, hvor længe arbejdsløsheden varer. For at gøre klar til en længerevarende periode, så skal man spare alle de steder man kan. Hvis man sparer, så vil man kunne klare sig længere på en lavere indtægt inden man nødvendigvis skal til mere drastiske tiltag.

Besparelser her og nu

Forsikringer

 • Bestil et nyt tilbud fra et par selskaber. Uden at gå på kompromis med dækningerne kan det være muligt at spare et par hundrede om måneden, hvis man er heldig

Mobil abonnement

 • Prøv at gå forbruget igennem. Dækker det behovet – eller overdækker det behovet. Det sidste er ofte tilfældet, og derfor kan der måske spares hver måned på hele familiens abonnementer

Internet

 • Undersøg markedet – kan man få det samme til mindre pris, og kan man nøjes med en mindre hastighed på internettet

El, vand og varme

 • Husker du at slukke lyset, når du går ud af køkkenet?
 • Lader du vandhanen løbe for at få koldt vand?
 • Kan du sænke temperaturen i huset med 1 grad, så siger man, at man sparer 5% på varmeregningen

Brændstof

 • Er det nu nødvendigt at køre i bilen hele tiden – eller skal cyklen støves af?
 • Husk at holde øje med benzinpriserne. Før i tiden var det oftest billigst før kl. 10 og i starten af ugen, men det har ændret sig, så nu skal man holde øje hele tiden

Bilen

 • Hvis ikke du selv kan skifte til vinterdæk, så kan du måske lære det – eller spørg naboen

Fitness og andre fritidsaktiviteter

 • Det er nu der skal spares. Der findes mange måde at dyrke fitness, og hvis ikke du ligefrem forventer at få dit nye job på tennis-/golfbanen, så bør du også droppe medlemskabet i en periode

Alt “diverse” skal droppes

 • Vi spiser ikke på restaurant, men laver madplan og køber ind én gang om ugen
 • Drop avisen – lån af naboen eller på biblioteket
 • Cigaretter – kan de droppes?

Besparelser med lidt længere horisont

Kreditforeningslån

 • Det er muligt, at det ikke kan betale sig at omlægge lånet på grund af kurserne, men hvis ydelsen kan sænkes, så kan det være et nødvendigt onde

Banklån

 • Er banken villig til at forlænge lån, så kan der være gode penge at spare på det løbende budget

Salg af værdier

 • Hus
  • Det er ikke rart at skulle sælge huset på grund af arbejdsløshed, men hvis økonomien bliver for presset, så kan det blive en nødvendighed
  • Overvej det tidligt i perioden for arbejdsløshed – pludseligt er det for sent, og så bliver man endnu mere presset til at sælge
 • Bil
  • Hvis bilen helt kan undværes, så sparer man både forsikring, ejerafgift (vægtafgift), brændstof og reparationer. Det kan nemt udgøre 1.000 kr. pr. måned
 • Loppemarked
  • Mange har en masse stående på loftet eller i kælderen. Drop nostalgien og tanken om, at det skal vi nok bruge på et tidspunkt og få det i stedet for solgt. Det kan hurtigt give penge til nogle ekstra måneder med lavere indkomst

Privatlån

 • Lån penge af forældre (husk at lave gældsbrev)
  • Indfri banklån og spar ydelsen
  • Lån helst ikke til forbrug – men det kan dog være nødvendigt

Arbejdsløs – hastigheden er afgørende

“Hvad der er sparet er tjent” – “Sæt tæring efter næring”

Det er vigtige udtryk, som virkeligt kommer til sin ret, hvis man går fra en årlig indtægt på 430.000 kr. til ca. 225.000 kr.

Det er vigtigt lynhurtigt at få nedbragt udgifterne, så man skal tære mindst muligt på opsparingen/kassekreditten. Brug banken som en sparingspartner – “med ærlighed kommer man længst”. Få lagt et nyt budget og få nedbragt alle de udgifter du kan. Gennemgå alt – både hvad der sker med dankortet, og hvad der sker på budgettet.

Jo mere man får nedbragt jo længere kan man klare sig på en lavere indtægt. Hvis man så kommer i arbejde hurtigt igen, så har man i det mindste brugt tiden som arbejdsløs fornuftigt. Alle udgifter er gennemgået og blevet skåret til, og man er måske blevet klogere på, hvad der bruges penge på.

Dagpengereglerne – i store træk

Når vi nu skriver om dagpenge, så holder vi os til arbejdsløshedsdagpenge. Der findes også andre tidspunkter, hvor man får dagpenge, men det holder vi os lige fra her.

Reglerne siger at:

 • – Du skal være ledig
 • – Du skal have være medlem af a-kassen i mindst 1 år
 • – Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og derved være jobsøgende – typisk 2 jobansøgninger om ugen
 • – Du skal med jævne mellemrum – ofte mindst hver syvende dag – logge på a-kassens hjemmeside og tjekke deres jobforslag
 • – Du skal kunne påtage dit et job fra den ene dag til den anden på enten 37 timer som fuldtidsforsikret eller 30 timer som deltidsforsikret

Udbetaling af dagpenge

Der er lidt forskellige regler alt efter om man er deltidsansat og – forsikret eller fuldtidsansat. Samt om man er nyuddannet eller “gammel i gårde”. Vi har i ovenstående taget udgangspunkt i en fuldtidsforsikret og dermed den maksimale sats.

Man får dagpenge hver måned. Det kræver lidt at få dem udbetalt, men det klares på a-kassens hjemmeside, hvor man skal lave nogle opdateringer – herunder notere hvordan det går med jobsøgningen.

Det er muligt at få dagpenge i 2 år. Der er dog mulighed for at få det forlænget, hvis man arbejder nogle timer – enten i en kortere ansættelse eller som f.eks. vikar. Arbejder man 1 time, så får man ret til 2 timers forlængelse af dagpengeperioden – dog må forlængelsen maksimum være op til 1 år, og dermed 3 år i alt.

Søg hjælp

A-kassen er meget villige til at hjælpe. Sørg for at søge kontakt hurtigst muligt. Nogle af de beskrevne regler kan afvige lidt, så sørg i stedet for at få styr på, hvad der helt nøjagtigt vedrører dig. Men alle de forskellige små råd til budgettet og udgifterne gælder alle. Sørg for at få set på det med det samme. Det nytter ikke noget at sige, at det nye job venter lige om hjørnet. Det håber vi, og man skal tage de positive tanker i brug – men håb og positive tanker betaler ikke regningerne.

Tal med banken. Giv dem besked om, at der er kommet et “bump på vejen”, og hold dem orienterede om hvordan det går. De er som udgangspunkt interesserede i at hjælpe.