Er banken skyld i et skattesmæk, en bøde og eventuel straf?


Har du helt styr på din lønseddel, din forskudsopgørelse, din selvangivelse, pensions- og fradragsregler – så behøver du ikke frygte manglende (pensions)rådgivning fra din bank – og du behøver heller ikke læse videre, hvis du ikke vil høre om en borger, der er kommet alvorligt i klemme.

Dette er en beretning om en kundes oplevelser med SKAT efter vi blev opmærksomme på en fejl.
Kunden har fået et stort skattesmæk og får forventeligt en klækkelig bøde – og det skal afgøres, om kunden skal straffes yderligere for skatteunddragelse.

Fejlen opdages

I sommeren 2019 opdager jeg en fejl, hvor kundens pensionsindbetaling giver fradrag 2 gange. Det skyldes en fejlregistrering tilbage fra 2013. Hendes pensionsindbetaling fra arbejdsgiveren går simpelthen ind på en privat pensionsordning i banken, hvor den burde gå ind på en arbejdsgiveradministreret ordning. Banken har ikke ønsket at medvirke synderligt i at finde ud af, hvor det er gået galt – men et gæt er, at da indbetalinger til kapitalpensioner bliver stoppet, så har banken ladet overførslerne overgå til en eksisterende privat ratepension – da den arbejdsgiveradministrerede kapitalpension ikke kunne modtage pengene.
Kunden havde i flere år haft denne kapitalpension, og banken har hele tiden vidst, hvorfra pengene kom. Når pengene kommer ind på en arbejdsgiveradministreret ordning, så er der ikke trukket skat eller arbejdsmarkedsbidrag – men bruttolønnen registreres fra arbejdsgivers side til at være det mindre, der indbetales. I banken sendes arbejdsmarkedsbidraget videre, som arbejdsgiver ellers normalt gør.

På en privatordning opgives indbetalingen automatisk fra bankens side, og det giver så et fradrag i bruttolønnen.

Forenklet beregning

Men her er problemet så – meget forenklet. Lad os sige kunden tjener 25.000 kr. pr. måned – og heraf indsættes 5.000 kr. på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning. Så sænkes kundens løn fra arbejdsgivers side til at være 20.000 kr. pr. måned – og kunden får derfor en indtægt på 240.000 kr. om året, som skattepligtig indtægt.

Hvis pengene så ved en fejl indsættes på en privatordning, hvor arbejdsgiver tror, at alt er som det plejer – så indrapporterer de stadig 20.000 kr. pr. måned – men da pengene går ind på en privat ordning, så indrapporterer banken også en indbetaling på 5.000 kr. pr. måned. Bankens og virksomhedens indrapporteringer giver så kunden en skattepligtig indtægt på 180.000 kr. i stedet for.

SKAT orienteres om den fundne fejl

Dagen efter kunden blev orienteret om fejlen blev SKAT kontaktet for at oplyse om det. Der er klart noget skat, der burde betales – og på grund af almindelige forældelsesregler, så skulle kunden betale 3 års skat for det ekstra fradrag, der var givet. SKAT oplyser telefonisk, at det ville de nok ikke have opdaget selv, men det var godt, vi henvendte os.

Men så indledes en sag. SKAT mener kunden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt – og så forsvinder forældelsesreglen. Det gør, at SKAT går tilbage til 2013, de gør bødeblokken klar – og man undersøger hvorvidt, der skal indledes en straffesag.

Kunden har ikke handlet forsætligt – så langt så godt – men har det været groft uagtsomt?

 • Der har siden 2013 været afholdt 4 pensionsmøder med banken
  • Der er ikke lavet en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, og banken har hele tiden været vidende om kundens indtægt og pensionsforhold
  • Indbetales der penge fra en arbejdsgiver, så SKAL der være en kontrakt underskrevet af arbejdsgiver, kunde og bank
 • Kunden og jeg kontakter selv SKAT, og oplyser dem om fejlen – og de 3 års manglende skat betales med det samme beløbet er blevet opgjort
 • Feltet på selvangivelsen omkring pensionsindbetalingen er låst, så den kan man ikke rette

Fra SKATs side menes, at kunden burde have opdaget fejlen med det samme. Kunden har tidligere indbetalt på en arbejdsgiveradministreret kapitalpension. På lønsedlen stod ”samlet pension til kontonummer xx”. Da vi kom til 2013, så ændres det kontonummer til ratepensionen – og nu stod så et nyt kontonummer. Derudover skulle kunden have bemærket, at der kom skat retur i marts 2014, at der på årsopgørelsen fremgik et pensionsindskud (der svarer til det kunden indskød på pension), og da kunden havde underskrevet på en privat ratepension i banken, så burde det også her have været tydeligt for kunden, at noget var galt. At man ikke kan ændre feltet for pensionsindskud, er ikke en formildende omstændighed. Det er indberettet af banken.

Har banken et ansvar?

Banken er den professionelle part, og har betjent pågældende kunde i flere år. Der har været 4 pensionsmøder, der har været indleveret lønsedler og pensionsrapporter – men ingen kommentar fra bankens side om, at der måske var et problem.

Så derfor nogle af mine indledende spørgsmål.

 • Har du helt styr på din lønseddel
  • Hvor går pengene helt nøjagtigt hen
 • Har du rettet din forskudsopgørelse
 • Læser (og forstår) du alle de kontrakter, du underskriver
 • Får du penge tilbage i skat (for det er angiveligt skidt)
 • Har du flere typer pensionsordninger
  • Kender du fradragsreglerne