Faq – Frequently asked questions


FAQVi opdaterer løbende denne side, når vi får spørgsmål fra kunderne – det kunne jo være, at andre havde samme spørgsmål. Til det formål har vi oprettet denne FAQ.

FAQ

Rådgiver I også virksomheder? – Ja, men på en lidt anden måde end private – og kun mindre virksomheder. Det betyder, at vi ser virksomhedens bankforretninger igennem, og vurderer om det er muligt at få andre vilkår enten i den eksisterende bank eller i en anden. Eftersom de mindre virksomheder oftest er koblet meget op omkring den private økonomi, så vil vi typisk både skulle gennemgå den private og den erhvervsmæssige økonomi.
Hvis det drejer sig om anlægsinvesteringer eller på anden måde kapitalfremskaffelse, så tager vi en kollega med på sagen.
Rådgivningen vil nok inkludere kontakt til eksisterende revisor.

Kan man ikke bare gøre det I gør selv? – Jo. Vi kan også selv slå søm i, og skifte en stikkontakt – eller lave et skøde i en hushandel. Men vi er faktisk mere trygge ved fagmanden. Hvad tænker du?

Det er for dyrt!  Hvorfor koster det så meget at få jer til at gøre det? – Det er fordi det tager tid, at komme med noget godt og gennemarbejdet – og vi kender markedet og bankerne. Vi kunne også ændre til timeafregning – men erfaringen viser, at kunderne er mest interesserede i faste priser. Vi vil desuden aldrig foreslå, at du køber nogle af pakkerne, hvis ikke du kunne spare penge på det i længden.

Hvad nu hvis det ikke lykkes jer at skaffe os den besparelse, som du troede du ville?

Er I ikke tilfredse med tilbuddet, vi kommer med, så snakker vi om det – og hvis det ikke lykkedes os overhovedet, så skal vi heller ikke have penge fra jer.

Rådgiver I også om pension?

Ja, både til firmaer og private. Indenfor firmaer bruger vi en samarbejdspartner, der klarer selve firmapensionen – vi taler selv med de ansatte om yderligere muligheder. For private ser vi eksisterende pensionsordninger igennem. Det kan være, der er ordninger fra gamle jobs eller ordninger placeret i banken. Vi danner det fulde overblik, og kommer med mine pensions- og forsikringsanbefalinger, når vi har talt sammen. Vælger man at følge anbefalingerne, kan vi tage kontakt til pensionsselskabet og få rettet til, så det passer til anbefalingerne.