Forskudsopgørelse – den klarer vel sig selv


Din forskudsopgørelse for 2024 er landet. Denne gang med flere opmærksomhedspunkter end normalt. Læs med her og få et par gode gratis råd til, hvad du skal være opmærksom på

Rentefradrag forskudsopgørelse

Det første man vil støde på, hvis man er vant til at se på forskudsopgørelser, vil være at der er kommet et nyt felt. “Boligskattelån” – det er hvis man som pensionist ønsker at låne til grundskylden. Det er så her man kan ansøge om det.

Men ellers er der for 2024 et par ting at være særligt opmærksomme på. Boligskatten som udgøres af ejendomsværdiskat og ejendomsskat (grundskyld) er lagt sammen, og trækkes nu direkte over skatten. Det betyder som udgangspunkt, at man får mindre udbetalt i løn, men til gengæld skal man fjerne den halvårlige udgift til kommunen til ejendomsskat.

Det andet punkt der for 2024 (og måske 2023) er særligt vigtigt – er renteudgifterne. Der er virkeligt mange husejere, hvor renteudgifterne er ændret væsentligt i løbet af 2023 – eller som bliver ændret i 2024.

I nedenstående vil jeg forsøge at komme ind på opmærksomhedspunkterne.

 1. Indtægter – Løn, pension eller andet

  Der er ikke mange, der har den helt samme løn år efter år. Det vil næsten altid være udsving. Det kan være på grund af uddannelse, bonus, arbejdsløshed, lønstigninger, pensionsudbetalinger, efterløn, investeringer eller meget andet. Der er forskellige felter på forskudsopgørelsen til at notere indtægterne. Start med at se på de forudfyldte indtægter og sammenhold det med, hvad der er/var af indtægter i 2023. Husk at medtage en eventuel overenskomstmæssig lønstigning.


 2. Ejendom – køb eller salg af bolig

  Har man købt eller solgt hus, så skal det registreres på forskudsopgørelsen. Her registrerer man, hvornår der er købt/solgt. Har du f.eks. solgt dit hus pr. 1. januar 2024, så tror SKAT, at du skal betale ejendomsværdiskat for hele 2024. Har du derimod købt med overtagelse f.eks. 1. december 2023, så tror SKAT ikke, at du skal betale ejendomsværdiskat i 2024.


 3. Renteudgifter og Renteindtægter

  Har du afviklet din gæld, har du optaget ny gæld eller er renterne på dine lån blevet ændret – så skal der også ændres på din forskudsopgørelse. Man får et fradrag for de renter man betaler, så hvis man har registreret for få renter, så får man et for lille fradrag. Det betyder, at man i 2024 kommer til at få nogle penge tilbage fra SKAT. Det typiske tidspunkt, hvor der sker større ændringer, er ved hushandler eller optagelse af lån – men 2023 har været lidt speciel.
  I 2023 har rigtigt mange omlagt lån til en højere rente – eller man har en variabel rente, der også er stigende. Skylder man eksempelvis 2 millioner kroner, og har man fået en rentesats på 4% højere end hidtil, så stiger renteudgifterne med 80.000 kr. Hvis ikke man ændrer på renteudgifterne i forskudsskemaet, så kan man se frem til at få ca. 25.600 kr. tilbage i 2025. Det svarer til 2.000 kr. månedligt, det ellers ville være muligt at få udbetaling hver måned. Hvis man har lån i banken, så vil det nok være bedre, at få pengene ud løbende frem for at få dem som en sum.

 4. Skilsmisse eller ægteskab

  SKAT får automatisk besked, hvis I bliver gift eller skilt – men derfor er det en god idé at ændre forskudsopgørelsen – for den bliver ikke automatisk ændret før året efter. Ændringerne har betydning for parrets samlede skat, da der er sambeskatning i mellem ægtefæller. Såfremt man bliver skilt, og har et fælles hus kan der også laves aftaler omkring rentefradraget, som kan få indflydelse på forskudsopgørelsen.

 5. Kørselsfradrag / befordringsfradrag

  Begynder eller stopper du med at få kørselsfradrag, så vil det også have indflydelse på din forskudsopgørelse. Denne post bør du også ændre i løbet af året, hvis der sker ændringer. Husk at indtaste det rigtige antal arbejdsdage. Vi har siden Covid-19 lært at arbejde hjemmefra – og flere gør det – men det betyder færre dage på landevejen, og dermed færre arbejdsdage med transport.
  Hvis man vil undgå en restskat, så bør man her hellere sætte antal dage lidt lavere end det SKAT foreslår.


Provisioner er fradragsberettiget i særlige tilfælde. Det ses typisk når man ændrer på kreditforeningslån og/eller køber hus. Det skal du selv rette på din forskudsopgørelse, da det, modsat renter, ikke bliver indberettet af banken. Det skal noteres samme sted som renteudgifter.

Jamen hvor galt kan det gå – SKAT skal nok få deres penge

De værste tilfælde er der, hvor den udbetalte løn er lavere end forventet – specielt hvis man så månedligt sparer op ved SKAT, og så får en stor udbetaling i marts 2025.

Huskøbere der ikke får registreret fradrag for renterne kan opleve at de beregninger, der blev lavet i forbindelse med huskøbet slet ikke stemmer overens med virkeligheden. Hvis familien får udbetalt 2.000 kroner for lidt hver måned, så kan det give store problemer med at få økonomien til at hænge sammen, hvor der så til marts 2025 måske bliver udbetalt 24.000 kroner fra SKAT. Det nytter bare ikke  noget, hvis familien ikke kan betale regningerne løbende i hele 2024.

Men den anden vej rundt er heller ikke så behageligt, hvis man har registreret for mange fradrag, så kommer SKAT i 2025 og beder om en stor sum, som man sikkert ikke har budgetteret med. Man kan godt få en afbetalingsordning ved SKAT, men den koster penge (rente uden fradrag), så er det bedre at få betalt skatten løbende.

Det er ikke nødvendigt at “gå i små sko” på din forskudsopgørelse

Om renteudgifterne hedder 20.000 kroner eller 21.412 kroner er ikke så vigtigt. Men duSkat bør sørge for at ramme nogenlunde rigtigt på din forskudsopgørelse. Det gælder også dine indtægter – ram nogenlunde rigtigt. Når der så i løbet af 2024 sker ændringer, så kan man gå ind og rette til igen.

Tidligere har mange blot registreret en indtægt, der var højere end det, der reelt kom i løn. Så sikrede man sig mod en restskat. Det var også helt rigtigt dengang vi havde bund-, mellem- og topskat – og ikke de nyere jobfradrag.

Nu er det blevet sådan, at tjener du under ca. 35.000 kr. pr. måned, så er det bedre at sætte indkomsten lidt lavere, mens tjener du mere end ca. 53.000 kr. pr. måned, så kan du sætte indkomsten højere. Det skyldes henholdsvis beskæftigelsesfradraget og marginalskatten som topskatteyder.

Pensionister bliver reguleret i pensionstillægget via deres forskudsopgørelse

Når Udbetaling Danmark får besked om ændringer i forskudsopgørelsen, så ændres beregningen af folkepension og pensionstillæg, samt senior- og førtidspension også. Det betyder at man som pensionist også kan opleve ændringer i udbetalingerne, når der ændres på forskudsopgørelsen. Når året er gået, så laver Udbetaling Danmark endnu en beregning, hvor de ser på om de har udbetalt for lidt eller for meget i pensionstillæg – og så laver de en regulering. Selve den regulering har ikke noget med din skat at gøre, så efterfølgende kan du godt få en besked, om at du skylder noget i skat, eller at du skal have penge tilbage.

Udbetaling Danmark kan godt løbende lave ændringer i folkepension, pensionstillæg og/eller førtidspension, men så skyldes det, at det der er indtastet i egen eller eventuel partners forskudsopgørelse bliver overskredet. På grund af ændrede modregningsregler, så har partners arbejdsindkomst fra 2023 ikke længere indflydelse på pensionistens indtægt – og det gør, at der burde komme færre ændringer fra Udbetaling Danmarks side fremadrettet.

Pensionister der har investeringer, hvor der enten kommer udbytte eller hvor investeringerne er lagerbeskattede, vil som oftest være dem der oplever de fleste ændringer i pensionstillægget. Her vil de nye regler omkring modregninger ikke have betydning, da det ikke er arbejdsindtægt.

Få det nu set efter – og lav rettelserne

En stor del af den danske befolkning bruger ikke tid på, at se hvad der står på forskudsopgørelsen. Dem der så trods alt ser på det, er der ca. 50%, der retter på den – men desværre en del uden at rette den optimalt.
Der er en del, der får hævet skatteprocenten ved arbejdsgiveren. Hvis man ingen gæld har, så kan det være en fornuftig idé, da man får lidt rente for de penge SKAT får for meget – men har man gæld, så bør man bestemt ikke lade SKAT få for mange penge – der går lang tid før pengene kommer ind igen. Den tid er dyr for dig – du kunne have sparet på renteudgifterne i stedet for.