Fremtidsfuldmagt


En fremtidsfuldmagt – hvad dælen er det nu for noget?

Den 1. september 2017 trådte en ny lov i kraft. En lov om fremtidsfuldmagter, hvor man kan give fuldmagt til at en anden kan tage vare på sine interesser, hvis man mister evnen til at træffe beslutninger om økonomiske og personlige forhold.

Fremtidsfuldmagt – det er da en god idé

Der er mange tilfælde, hvor man kan miste evnen til selv at tage vare på økonomien. Det kan f.eks. være demens. En statistik fra Alzheimers Disease International sammenholdt med ældrebefolkningens udvikling i Danmark anslår, at vi inden 2025 runder 100.000 danskere over 60 år, der er diagnosticeret med demens.
FremtidsfuldmagtDet kan også være ulykker, hvor man kommer i koma – eller andre alvorlige sygdomme og ulykker.

Fremtidsfuldmagten kan hjælpe fuldmagtsgiveren til at undgå økonomiske problemer. Fuldmagtshaveren kan agere på vegne af fuldmagtsgiveren, og derved hjælpe med at sørge for at regninger bliver betalt, søge erstatninger/forsikringsudbetalinger (kritisk sygdom, ulykkesforsikring og tab af erhvervsevne), huset sættes til salg, gæld indfries og meget andet. Alternativt risikerer den syge/ulykkesramte at komme i uføre pga. manglende betalinger.

Fremtidsfuldmagt – laver man det bare selv?

Ja – det kan man godt – men man kan også få Sandbæk Finans til det. Selve fuldmagten laver man faktisk på tinglysning.dk. Her kan man skrive, hvem der skal have fuldmagt – der kan godt være flere – og hvad fuldmagten skal indeholde. Det kan være man ikke ønsker fuldmagten skal indeholde muligheden for at sælge huset eller bilen – men at man som fuldmagtshaver blot skal sørge for at betale regningerne for fuldmagtsgivers penge.

Økonomi

Men når den er lavet og digitalt underskrevet, så bestiller man tid ved notaren i

den retskreds man er tilknyttet. Notaren skal sikre sig at fuldmagtsgiveren er i stand til fornuftsmæssigt at oprette fremtidsfuldmagten, og at det er den rette person, der er til stede.

Derefter bliver fuldmagten noteret i Personbogen.

Det koster et gebyr at få notaren til det – og det kan man ikke komme udenom.

Hvis man ønsker at ændre i fremtidsfuldmagten, så skal man faktisk skrive en helt ny. Der kan kun være én fremtidsfuldmagt, men der må gerne være flere personer, der er givet fuldmagt.

Nu skal den bruges

Hvis man skal effektuere fuldmagten, hvor fuldmagtsgiver ikke længere kan varetage egne interesser, så skal man søge om at få den sat i kraft ved Statsforvaltningen. De afgør så ud fra den enkeltes situation, om der er grundlag for at den effektueres. Der skal sikkert sendes en lægeerklæring med ansøgningen – og lægeerklæringen koster penge.

Anbefaling fra Sandbæk Finans

Fremtidsfuldmagter er gode at have. Der er forholdsvis mange situationer, hvor det vil give mening at have dem. Det er en engangsudgift at få dem lavet, og så er man sikret af.

Når jeg sidder med kunder, der har brug for økonomisk rådgivning, så vil jeg anbefale at få fuldmagten lavet – det er helt op til dig selv, om det er noget for dig.

Har du brug for økonomisk rådgivning, en fremtidsfuldmagt, overblik og/eller input til din privatøkonomi, så kontakt mig på kontaktformularen eller ring på 2383 2001