Kan du søge støtte til Renovering? | Ja, det er muligt!


Når du søger støtte til renovering, er det afgørende at have en detaljeret byggeteknisk dokumentation. Dette er nødvendigt, da du skal kunne bevise at projektet har et formål andet end for det kosmetiske. Det kunne fx være energieffektivitet eller miljøforbedringer, der er meget at tage stilling til. Det er derfor vi har udarbejdet en liste, over de ting du skal have klar, hvis du vil søge støtte til dit renoveringsprojekt:

  • En grundig beskrivelse: Start med at beskrive de specifikke behov for opretning og forbedringer i din boligafdeling. Dette kan omfatte reparation af strukturelle skader, opgradering af installationskomponenter som VVS eller elektricitet, forbedring af energieffektivitet, tilgængelighedsforbedringer eller enhver anden form for opretning, der er nødvendig.

  • Byggeteknisk rapport: Ofte kræves en officiel byggeteknisk rapport, der er udarbejdet af en kvalificeret arkitekt eller ingeniør. Denne rapport skal indeholde en omfattende gennemgang af de eksisterende bygningsforhold, identificere problemer eller mangler og angive de nødvendige foranstaltninger til opretning.

  • Budget og omkostningsanalyse: Sammen med den byggetekniske dokumentation skal du udarbejde et detaljeret budget. Dette budget skal inkludere alle forventede udgifter til materialer, arbejdskraft og eventuelle andre omkostninger, der er forbundet med renoveringsprojektet.

Driftsøkonomisk Begrundelse:

Når du søger støtte, er det afgørende at påvise den driftsøkonomiske nødvendighed af projektet. Dette indebærer:

  • Analyse af økonomiske udfordringer: Identificer de konkrete problemer eller udfordringer, som boligafdelingen står over for, som kan løses gennem renovering. Dette kan omfatte problemer med udlejning, stigende driftsomkostninger eller manglende indtægter.

  • Vurdering af langsigtede fordele: Dokumenter, hvordan renoveringsprojektet vil forbedre de langsigtede driftsøkonomiske forhold. Dette kan omfatte forventede besparelser på energi- og vedligeholdelsesomkostninger, øget lejeindtægt fra opgraderede enheder eller forbedret generel boligkvalitet.

Kombination af Støtte til renovering:

Når du har byggeteknisk dokumentation og en driftsøkonomisk begrundelse, skal du overveje forskellige finansieringskilder og støtteformer. Dette kan omfatte:

  • Statsstøtte: Som tidligere nævnt kan der være mulighed for at søge om statsstøtte eller tilskud til renoveringsprojekter, især hvis de fokuserer på energieffektivitet eller andre miljøforbedringer. Undersøg grundigt, hvilke støttemuligheder der er tilgængelige i din region.

  • Almene boligstøtteordninger: Mange lande har programmer og støtteordninger specifikt rettet mod almene boligafdelinger. Disse programmer kan yde finansiering eller lån med gode vilkår.

  • Kombination af finansieringskilder: Vurder muligheden for at kombinere flere finansieringskilder, herunder lån, støtte og egenkapital, for at finansiere dit projekt. Dette kan hjælpe med at sprede risikoen og reducere de samlede omkostninger.

Det er vigtigt at have en grundig forståelse af både byggeteknisk dokumentation og driftsøkonomiske faktorer, når du søger støtte til opretning og forbedringer i en boligafdeling. Dette vil hjælpe med at sikre, at din ansøgning er velbegrundet og øger dine chancer for at opnå den nødvendige støtte til dit renoveringsprojekt.

Virker det lidt uoverskueligt, eller ved du ikke helt hvor du skal starte. Så giv os et kald eller en mail her, så finder vi en løsning sammen!