Kviklån – hurtigt og dyrt


Har du optaget kviklån, overvejer du at gøre det – eller vil du købe et hus, hvor banken ikke synes om beliggenheden, så kan det være, at du lige skal kontakte mig. Fang mig på 2383 2001 eller udfyld min kontaktformular

Hurtiglån, Kviklån, Lynlån, Expresslån er nogle betegnelser, vi møder i reklamer og medier.

Kendetegnende for dem er, at de alle har en relativ høj rente og/eller store oprettelsesomkostninger.
Jeg har endnu ikke prøvet at anbefale, at man optager sådan et kviklån. Men jeg vil gerne indrømme, at da jeg var 18 år, købte jeg min  første computer på afbetaling. Jeg havde og har ikke nogen anelse om, hvad jeg betalte i rente eller oprettelsesomkostninger.

Gammel computer

Jeg vidste ikke bedre – på trods af, at min bror var ansat i en bank. Jeg fik det, jeg ville have, og jeg fik det hurtigt.

Det er vel derfor man optager de her kviklån. Det er hurtigt og relativt nemt.

Jeg anbefaler altid at spørge i banken først. Hvis ikke de kan reagere lige så hurtigt – som et kviklån – så har de en udfordring. Hvis det bliver et nej, så plejer jeg at sige, at det er der en årsag til. Hvis ikke det er sundt for kundens økonomi at gældsætte sig yderligere, så vil banken afvise låneforespørgslen. Det er ikke sikkert, at de her “hurtige låneselskaber” vil afvise – men de har heller ikke indblik i kundens fulde økonomi.

Så jeg siger, at man først og fremmest skal lytte til bankens argument for et afslag.

De typiske årsager er at gælden er for høj i forhold til indtægten, eller at rådighedsbeløbet er for spinkelt til at kunne afvikle yderligere gæld.
Det må man så vælge at reagere ud fra på fornuftig vis. Ofte har banken ret i deres argumentation, men det kan være svært at se, når nu man brændende ønsker at købe et eller andet via det lån, man nu lige har fået afslag på.

Køb af bolig i yderområder – er det også kviklån?

Nu viser en artikel i Jydske Vestkysten, at der i Syddanmark er optaget lån for 157 mio kroner på knap 3 år i firmaet “Udenombanken”. Det er godt nok ikke en bank, som der skrives i artiklen. Det er et firma, der har investorer, der låner ud til højere renter til kunder, der går udenom banken. Det gør de oftest – hvis ikke altid – fordi de får afslag i banken.

Årsagen til afslaget skyldes oftest beliggenheden. Man frygter for at alene beliggenheden gør, at huset vil være svært at sælge, hvis der bliver brug for det på et tidspunkt. Med en mindre god beliggenhed følger også en lav pris. Den lave pris gør, at kreditforeningerne måske ikke ønsker at belåne det. Derudover vil mange banker også afvise at låne til købet.

Der kan være flere årsager til at huset skal sælges igen. Det kan både være ved misligholdelse af lån, skilsmisse, dødsfald og generelt bare fordi ejerne ønsker at flytte. Hvis ikke huset kan forventes solgt, så kan det ende med, at banken skal overtage det eller det ryger på tvangsauktion. Tvangsauktion af et hus hvor beliggenheden er dårlig og værdien er lav, vil ofte give et yderst lavt bud, og dermed et forventeligt tab for banken.
Derfor kan den eneste mulighed være, at man køber huset med finansiering et andet sted end banken.

Får man et afslag på køb af et hus, hvor det begrundes med beliggenheden, så må man også tage den argumentation til efterretning. Kan man finde en bedre beliggenhed, hvor banken gerne vil være med? Vil man afsøge markedet for andre investorer, eller dropper man det bare helt?

Lån i banken eller et andet sted

Jeg anbefaler ikke at optage lån til højere renter end markedet ellers udbyder – men det er netop problemet. Hvis det ”ordinære” marked (bankerne) siger nej, så kan der være andre, der siger ja. Spørgsmålet er så om det er fornuftigt at gå uden om bankerne.

Jeg tror ikke umiddelbart på en ændring fra Regeringens side – omend både kviklån og lån til boliger i yderområder ofte er noget, der drøftes. Der har også været nogle mindre ændringer det forløbne års tid. Nu kommer grænsen på det maksimale, det må koste at have kviklån. Jeg er dog usikker på, om der kommer flere ændringer i den nærmeste fremtid.