Økonomisk rådgivning


Spar penge med økonomisk rådgivning

Hvem vil ikke gerne spare penge hver måned – uden det går ud over risiko eller levestandard? Med økonomisk rådgivning fra Sandbæk Finans, så skal jeg nok klare det.

Sandbæk Finans kan garantere 100% uvildig økonomisk rådgivning. Der er ingen henvisnings- eller porteføljeprovisioner fra hverken banker, pensionsselskaber, investeringsforeninger eller kreditforeninger, jeg skal tage højde for i min rådgivning – og derfor er den uvildig og uafhængig.

Hvis du ikke mener, at du passer ind i bankernes “kasser” – sammen med en stor gruppe der ligner dig, så passer du til det jeg laver.

Ved Sandbæk Finans designes en “kasse”, der passer til din situation. Jeg er bekendt med bankernes grænser, og hvilke retningslinjer Finanstilsynet har udstukket til bankerne. Det bruger jeg, når du får økonomisk rådgivning fra mig.

Den tilladelse jeg har opnået at få fra Finanstilsynet gør, at jeg må kalde mig Finansiel Rådgiver og Boligkreditformidler. Men den gør også, at jeg er under årligt tilsyn, og jeg har tegnet en rådgiveransvarsforsikring.

Mine kompetencer holder jeg løbende ved lige enten via kurser eller via undervisning. Jeg underviser nemlig bankrådgivere i forskellige fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Jeg vil spare penge for private kunder

Jeg arbejder med din privatøkonomi, og mit mål er at skabe overblik og ro for dig. Ikke nok med at jeg skaber overblik og ro i din privatøkonomi – jeg vil også sørge for, at du sparer penge. Hvordan du vil bruge de penge, jeg sparer for dig, er jo op til dig. Det kan gå til hurtigere afvikling af gælden, indskud på pension, ferieopsparing – eller til at forsøde hverdagen. Jeg skal nok komme med nogle forskellige muligheder, så er det op til dig at vælge.

Det starter helt gratis, hvor jeg modtager informationer fra dig. Jeg gennemgår din privatøkonomi på mit kontor og danner mig et overblik – derefter hører du fra mig, hvor du får at vide, om jeg ser nogle muligheder for optimering, forbedring og besparelse.

Der er selvfølgelig 100% diskretion og fortrolighed, når vi taler sammen. Dialogen er åben og ærlig. For mig er det vigtigt, at kunden forstår betydningen af de valg der træffes. Det betyder også, at jeg forventer, at du stiller spørgsmål, indtil du er helt med på, hvad mine løsningsforslag betyder for dig.

For private kunder er mange penge at spare på uvildig økonomisk rådgivning – oftest ved bolighandler og bankskifte – men også ved gennemgang af pensionerne og de medfølgende investeringer.

Det er meget vigtigt for mig, at du træffer en beslutning på et oplyst grundlag. Du skal forstå, hvad det er, du vælger og fravælger.

Klik her for at se et eksempel på processen

Økonomisk rådgivning til mindre virksomheder og iværksættere

Jeg kan også rådgive mindre virksomheder eller iværksættere.

Rådgivning for virksomheder og iværksættere kan være mange ting. Er din virksomhed underlagt en overenskomst, så der også er tilknyttet en arbejdsmarkedspension til medarbejderne, eller har virksomheden selv tegnet en firmapension – eller er pension indregnet i lønnen?
Der kan både for ejere og medarbejdere være mange penge at spare ved at vælge det rigtige. Læs eventuelt med her: Arbejdsmarkedspension eller her: Tab af erhvervsevne

Hvad gør man med overskudslikviditet? Sparer op i virksomheden, lader stå kontant i holding selskabet eller øger man lønnen? Der er mange muligheder for at komme til at betale for meget i skat. Det kan sagtens beløbe sig i 6-cifrede besparelser, hvis man planlægger fremtiden godt. Læs eventuelt med her: Virksomhedsskatteordning

Til udvidelse af virksomheden skal der oftest bruges kapital. Jeg har mulighed for at hjælpe med kapitalfremskaffelsen – enten via finansiering i banken, brug af Vækstfonden eller andre investorer.

Derudover kommer vi oftest ind i en snak om diverse risici og indvirkningen på privatøkonomien. I forbindelse med rådgivningen har jeg typisk kontakt til din revisor, så vi får aftalt nærmere om, hvad der er muligt imellem det private og virksomheden.

Hvor meget kan man egentligt tjene/spare ved økonomisk rådgivning?

Der er kunder, der ikke har tjent noget – men “blot” fået tryghed og sikkerhed i deres privatøkonomiske valg.

De fleste kunder tjener væsentligt mere end det koster, at tilknytte mig til at yde den økonomiske rådgivning. Eksempelvis vil man spare 8-9.000 kr. i rente på en ændret rente på bare 1% – beregnet med 200.000 kr. over 7 år.  Står man og skal købe bil, så vil der ved flere bilforhandlere og banker skulle betales store oprettelsesomkostninger. Nogle steder er der så en meget lav rente. Når det sammenkobles, så kan man spare flere tusinde kroner ved at lave en løsning, der passer dig.

Skal man købe hus, så er der både mange gebyrer, bidrag og lån. Mulighederne er mange, men det er også her, hvor der er virkeligt mange penge at spare ved en ordentlig rådgivning, der passer til dig og din situation. Jeg har mange eksempler på både 100.000, 200.000 og 300.000 kr. i besparelser – og hertil besparelser på gebyrerne. Det er allervigtigst, at de valg du træffer i forbindelse med finansieringen af et huskøb, også passer til den fremtid du forventer at have.

Har du penge, der skal investeres, så kan jeg sørge for besparelse på investeringsomkostningerne. Jeg sammensætter en portefølje til dig, som passer til din risikoprofil. Når jeg kan spare dig for 0,5-1,5% i omkostningerne, så øger det også sandsynligheden for, at det i sidste ende kan betyde en god forretning for dig, at have mig tilknyttet. Har man eksempelvis 1 mio kroner, så vil forskellen mellem 4% og 5% i afkast efter omkostninger over 30 år faktisk give over 1 mio kroner.

Banksælger eller bankrådgiver ?

Det er kunder, der måske ikke helt stoler på bankens rådgivere – jeg har i hvert fald flere gange hørt udtrykket “Banksælgere”.

Dette kan illustrere det, jeg hører fra kunderne:

Bankrådgiver

 • Ved ofte mere end kunden
 • Handler for sin bank/sparekasse
 • Forhandler højest mulige pris til sin bank/sparekasse
 • Kender kun egen bank/sparekasses muligheder
 • Har alene fokus på egne tilbud
 • Leverer kun de vilkår, der er nødvendige for at få forretningen
 • Anbefaler at samle forretninger i egen bank/sparekasse
 • Sagsbehandler kun egen bank/sparekasses forpligtelser
 • Leverer den mindst mulige service

Kundens mand (uvildig rådgiver)

 • Ved ofte mere end både kunden og sælgeren
 • Handler for kunden under kundens fuldmagt
 • Forhandler lavest mulige priser
 • Kender leverandørernes (banker, sparekasser, kreditforeninger m.v.) muligheder
 • Har fokus på alle relevante tilbud
 • Sikrer bedst mulige vilkår
 • Anbefaler at placere forretning mest hensigtsmæssigt
 • Arbejder for bedst mulige forhold
 • Overvåger løbende markedet for nye muligheder

Jeg er uden tvivl kundens mand, og jeg sidder på samme side af bordet som dig.

Kontakt mig, hvis du vil vide mere om økonomisk rådgivning fra Sandbæk Finans også kan være en hjælp for dig.

Økonomisk rådgivning