Tab af erhvervsevne er ikke lig med førtidspension


Jeg anslår at omkring 1.000.000 danskere har tab af erhvervsevne forsikringer i pensionsselskaber, der ikke udbetaler før førtidspensionen tilkendes af kommunen. Er du én af dem – og kan du klare en periode på 1-10 år med en bruttoløn på 14.500 kr.?


Tab af erhvervsevne“Bare” fordi man bliver syg og uarbejdsdygtig – tab af erhvervsevne – får man ikke førtidspension med det samme. Mange får løn under sygdom, derefter kan der måske komme sygedagpenge i 22 uger – men hvad der sker derefter er meget forskelligt fra person til person, fra pensionsselskab til pensionsselskab og fra kommune til kommune.

Forsikringer med Tab af erhvervsevne kommer nogle gange til udbetaling – men rigtigt mange står uden yderligere indtægt på trods af, at man har forsikringen, og man tror, at den dækker i sygdomsperioden.

Eksempel:
En mand på 35 år kommer alvorligt til skade med ryggen i en ulykke. Han har været ansat til en løn på 25.000 kr. månedligt. Han har en forsikring, der dækker ved tab af erhvervsevne med 10.000 kr. pr. måned før skat. Han er gift og har 2 børn.

Økonomi ved Tab af erhvervsevne

Sygedagpenge – ca. 18.000 kr. brutto pr. måned

Jobafklaringsforløb/ressourceforløb – ca. 14.500 kr. brutto pr. måned

Fleksjob – Det veksler meget – men her antager jeg, at han arbejder 10 timer ugentligt til 160 kr. i timen. Så bliver den samlede indkomst ca. 22.600 kr. brutto pr. måned i en blanding af løn og flekstilskud fra det offentlige.

Ledighedsydelse – ca. 16.100 kr. brutto pr. måned (arbejdsløs men visiteret til fleksjob)

Førtidspension – ca. 15.400 kr. brutto pr. måned

Men i det ovenstående har jeg ikke medregnet forsikringen – eller ægtefællens indtægt.

Hvis vi antager, at forsikringen kommer til udbetaling fra det øjeblik han kommer på sygedagpenge, og han over årene falder igennem de forskellige forløb, som beskrevet. Så vil hans indtægt på 10.000 kr. blive modregnet ved jobafklarings-/ressourceforløbet og i førtidspensionen. De andre tidspunkter, vil den komme til fuld udbetaling.

Modregningen ved jobafklarings-/ressourceforløbet er krone til krone. Det vil sige, at kommunen modregner 10.000 kr. månedligt i ydelsen. De udbetaler derfor 4.500 kr. og pensionsselskabet udbetaler 10.000 kr.

Ved førtidspension modregnes dele af ægtefællens indtægt også, men ikke krone til krone. Der er forskellige bundgrænser og fradrag. Førtidspensionen vil falde til ca. 10.000 kr. pr. måned og dertil kommer forsikringen også med 10.000 kr.

Ved de 3 andre ydelser vil den fulde forsikring komme til udbetaling, hvilket vil sige, at ansættes han i fleksjob som beskrevet, så bliver hans bruttoløn 32.600 kr. – hvor han før fik 25.000 kr. i løn. Man kan dog ikke komme til at tjene mere som fleksjobber end da man var fuldtidsansat, så her vil forsikringsydelsen blive nedsat. Kommer han derimod på jobafklarings-/ressourceforløbsydelse, så vil indtægten falde til 14.500 kr.

Jobafklaring og ressourceforløb – det økonomisk dårligste alternativ

Bliver man placeret i én af de to kasser, så er man dårligt stillet økonomisk. Den eneste måde, hvor man kan afhjælpe det er ved at have tegnet store Tab af erhvervsevne forsikringer. Havde vores eksempel tegnet en forsikring på 80% af indtægten, så ville han i stedet for 14.500 kr. få en bruttoløn på 20.000 kr. Det skyldes at kommunen fjerner hele deres udbetaling, og forsikringen dækker hele udbetalingen.

Udfordringen er dels at det ikke er mange, der har så store dækninger (de er dyre), og dels at det ofte er en lang årrække man er på jobafklaring eller ressourceforløb – inden man enten visiteres til det økonomisk bedste alternativ – fleksjob eller ledighedsydelse – eller førtidspension.

Der findes på nuværende tidspunkt nogle få pensionsselskaber, der er begyndt at dække modregningen. Det vil sige, at de først udbetaler 14.500 kr. og dernæst den forsikring man har tegnet. Jeg ved at flere selskaber er ved at ændre på deres udbetalinger – men reglerne for modregninger kom i 2012. Reglen er igen her, at man ikke kan komme over den tidligere indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag.

Øv – forsikringen for tab af erhvervsevne blev ikke udbetalt

Der er desværre pensionsselskaber, der vælger kun at følge kommunens afgørelse omkring tab af

Førtidspension

erhvervsevne. Det vil sige, at i vores eksempel, så vil der ikke komme nogen udbetalinger før til allersidst, hvor kommunen tilkender førtidspension.

Arbejdsmarkedspensioner er oftest overenskomst bestemte. Så er man i et pensionsselskab, der ikke selv træffer beslutning omkring arbejdsevnen, så er man økonomisk ilde stedt, hvis noget går galt.

Uvildig økonomisk rådgivning

Ved rådgivning fra Sandbæk Finans får man ikke udelukkende optimering af lån, opsparing og investering. Man får også rådgivningen indenfor f.eks. pensioner og de tilknyttede forsikringer. Der er mange faldgruber, som det vil være ærgerligt at ryge i – specielt hvis man ikke var opmærksom på, hvad man havde fravalgt.

Jeg har eksempelvis haft flere sygeplejersker som kunder. På trods af at de har en arbejdsmarkedspension ved PKA, så anbefales de fleste at tegne ekstra dækninger i tilfælde af tab af erhvervsevne. Det er ikke en helt billig løsning, men desværre er det nødvendigt, hvis man ønsker at dække sig ordentligt af. Enhver forsikring man ikke får brug for har været dyr – men kan man klare en lønnedgang som jeg forklarer i artiklen?

Læs mere her Pension og Forsikring eller spar penge hvor jeg skriver, hvad jeg kan gøre for dig – eller udfyld kontaktformularen, så skal jeg nok se din pension og forsikringer igennem.