Uvildig rådgivning


Er det uvildigt?

Siden 2008 kan man flere og flere steder se og høre ordet ”banksælger”. Befolkningen er klar over at begrebet ”bankrådgiver” ikke altid skal tages som værende til kundernes fordel – og en bankrådgiver nok ikke kan betegnes som uvildig.

I Sandbæk Finans gør vi en dyd ud af at yde rådgivning til kundernes fordel. Vi har ikke en skjult dagsorden, eller noget som helst argument for ikke at rådgive til vores kunders fordel.

Hvis vi ønskede det, så kunne vi sagtens modtage løbende provisioner og engangsbeløb fra banker, investeringsforeninger og pensionsselskaber. Vi kunne stadig betegnes ”finansielle rådgivere” – men så måtte vi ikke kalde os ”uvildige”.

Men vi vælger at holde fast i at være en uvildig økonomisk rådgiver, da det er en grundsten i Sandbæk Finans. Vi ønsker netop at være troværdige og uafhængige.

Den mistænksomme kan så spørge, om ikke vi bare kan kalde os uvildige og stadig modtage penge uden kundens vidende. Det kunne man godt i en periode, men ligesom bankerne er vi som en finansiel rådgivningsvirksomhed underlagt Finanstilsynet. Hvis først man bliver fanget i at overtræde deres retningslinjer, så vil det hænge ved – måske i hele branchen – ligesom Gibraltar, Panama og Estland hænger på hele bankbranchen.

Der er ingen tvivl om, at vi i Sandbæk Finans har samarbejdspartnere. Dem har vi mange af. Det er både revisorer, advokater, banker, pensionsselskaber, pensionsmæglere, ejendomsmæglere, investeringsselskaber og alle mulige andre. Men der er ingen penge imellem os.

Troværdighed og uafhængighed – uvildig rådgivning

Uafhængigheden er noget man selv som virksomhed kan styre, mens troværdigheden er noget man oparbejder – og som lynhurtigt kan tages fra virksomheden igen.

Sandbæk Finans holder fast i visionen om at være den mest troværdige uvildige finansielle rådgiver i Danmark. Vi yder rådgivning til kundernes fordel, og bliver kun betalt af vores kunder.

Finanstilsynet holder øje med os

Vi er under tilsyn i henhold til lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere. Det betyder at Finanstilsynet kontrollerer om vi overholder reglerne. Hvis ikke vi gør, så kan der komme forskellige udfald. I værste fald – for os – hedder det politianmeldelse. Det er altså ret alvorligt og Finanstilsynet skal bestemt tages seriøst. I Sandbæk Finans ser vi Finanstilsynet som en samarbejdspartner. Det er vigtigt for os, at vi holder os indenfor de rammer, der er udstukket – også selvom vi ikke er enige i alle rammerne. Vi har flere gange siden virksomheden blev startet været i dialog med Finanstilsynet. Vi opfatter det som en åben og god dialog, hvor begge har samme mål.